Pārlekt uz galveno saturu

Seksoloģijas studentu zinātniskais pulciņš

RSU Seksoloģijas studentu zinātniskais pulciņš darbojas ar mērķi sniegt iespēju dažādu specialitāšu studentiem gūt plašākas zināšanas par cilvēka seksualitāti, seksuālo orientāciju un dzimumidentitāti, seksuālo attiecību veidošanos, dzimumattīstību, kā arī sniegt ieskatu par seksuālo traucējumu un deviāciju veidiem, to rašanās cēloņiem, diagnostikas un ārstēšanas iespējam. Atsevišķa uzmanība tiek pievērsta arī atšķirīgu sabiedrības grupu seksualitātei, piemēram, personām ar invaliditāti vai ar hroniskām saslimšanām, bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, un seksuālām patoloģijām, kā seksuālā vardarbība pret bērniem vai erektīlā disfunkcija.

Ikviens studējošais, kuram ir interese par seksoloģijas nozari, tiek aicināts kļūt par Seksoloģijas studentu zinātniskā pulciņa biedru vai apmeklētāju. Akadēmiskā gada laikā pulciņa teorētiskās sēdes tiek rīkotas vismaz sešas reizes, praktiskās sēdes – divas reizes. Teorētiskajās sēdēs biedri uzstājas ar pašu sagatavotiem referātiem par aktuālām un bieži vien pamatstudiju programmās neapskatītām tēmām. Šādi tiek attīstīta studējošo kompetence kvalitatīvu referātu izstrādē, iekļaujot prasmes drošu informācijas avotu izvēlē, zinātnisko rakstu lasītpratībā un atbilstoša noformējuma izveidē. Sēdēs piedalās arī pulciņa mentors dr. Dainis Balodis un pieaicinātie viesmentori, papildinot sēdes ar vērtīgiem komentāriem un interesantām diskusijām.

Katru gadu turpinam sadarbību ar citiem studentu zinātniskajiem pulciņiem, akcentējot seksoloģiju kā multidisciplināru zinātnes jomu, kas apvieno medicīnu, psiholoģiju, antropoloģiju un socioloģiju. Šogad pulciņam izveidojusies veiksmīga sadarbība arī ar Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņu, ar kuru tiks rīkota apvienotā sēde.

Viens no galvenajiem pulciņa uzdevumiem ir veicināt studentu iesaisti zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, un nereti tieši šī ir tā vieta, kur students sper pirmos soļus zinātnē. Seksoloģijas studentu zinātniskā pulciņa ietvaros iespējams izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus pieredzējušu un zinošu mentoru vadībā, veicinot kopējo pētniecības attīstību seksoloģijā.

Gan ar sēžu norises vietu un laiku, gan ar jaunākajām zinātniskajām aktivitātēm, sasniegumiem un aktuālajiem piedāvājumiem seksoloģijā var iepazīties pulciņa Facebook lapā.

Laipni gaidīti visi interesenti! Uzdrīksties un kopā lauzīsim stereotipus par seksuālo veselību!

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs