Pārlekt uz galveno saturu

Kardioloģijas studentu zinātniskais pulciņš

Kopš 2016. gada RSU Kardioloģijas pulciņš vieno domubiedrus ar padziļinātu interesi kardioloģijas jomā. Studentiem ir iespēja papildināt esošās teorētiskās zināšanas ar aktuālāko informāciju, attīstīt praktiskās iemaņas, uzklausīt izcilu speciālistu viedokli, pašiem piedalīties diskusijās, kā arī iesaistīties zinātnē un pētniecisko darbu izstrādē.

Pulciņa ietvaros regulāri tiek rīkotas teorētiskās sēdes, kas veltītas aktuālām tēmām dažādās kardioloģijas nozarēs. Katrā sēdē pulciņa biedri uzstājas ar prezentācijām, kas sagatavotas analizējot jaunāko zinātnisko literatūru un ko papildina pieredzējušu ārstu – mentoru komentāri.

Pulciņa biedriem ir iespēja piedalīties arī praktiskajās sēdēs, kas tiek rīkotas ar mērķi sniegt iespēju pārbaudīt sevi, pielietojot zināšanas praksē, kā arī apgūt jaunas iemaņas instrumentālajā diagnostikā un klīnisko situāciju risināšanā.

Sadarbībā ar Kardioloģijas SZP tiek sekmēta studentu zinātniskā darbība, paverot iespēju pašiem piedalīties un uzstāties starptautiskās zinātniskās konferencēs un tiek piedāvātas arī citas daudzveidīgas iespējas/pasākumi, lai apliecinātu sevi kardioloģijas jomā.

Aktuālā informācija par pulciņa sēdēm un citām gaidāmajām aktivitātēm, tiek regulāri ievietota un atjaunota pulciņa Facebook lapā.

Kontaktinformācija

Pulciņa e-pasts: kardioszpatgmail[pnkts]com


Pulciņa vadītāja