Pārlekt uz galveno saturu

2016. gadā izveidotais RSU Kardioloģijas Studentu zinātniskais pulciņš vieno domubiedrus ar padziļinātu interesi kardioloģijas jomā. Pulciņš paver iespēju papildināt teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas saistībā ar kardiovaskulārajām slimībām, to diagnostikas un terapijas aktualitātēm, kā arī uzklausīt izcilu speciālistu viedokli un pašiem iesaistīties tematiskās diskusijās. Pulciņa ietvaros tiek veicināta studējošo iesaiste zinātnē un pētniecisko darbu izstrādē, kā arī ir iespēja apliecināt sevi citās aktivitātēs.

Pulciņa ietvaros regulāri tiek rīkotas teorētiskās sēdes, kas veltītas aktuālām tēmām dažādās kardioloģijas nozarēs, kur pulciņa biedri uzstājas ar prezentācijām, kas sagatavotas analizējot jaunāko zinātnisko literatūru atbilstoši katrā konkrētajā sēdē aplūkojamiem problēmjautājumiem, ko papildina pieredzējušu ārstu – mentoru komentāri.

Pulciņa biedriem ir iespēja piedalīties arī praktiskajās sēdēs, kas tiek rīkotas ar mērķi sniegt iespēju pārbaudīt sevi, pielietojot zināšanas praksē, kā arī apgūt jaunas iemaņas instrumentālajā diagnostikā un klīnisko situāciju risināšanā.

Sadarbībā ar Kardioloģijas Studentu zinātnisko pulciņu tiek sekmēta studentu zinātniskā darbība, paverot iespēju pašiem piedalīties un uzstāties starptautiskās zinātniskās konferencēs, kā arī tiek piedāvātas citas daudzveidīgas iespējas un pasākumi, lai apliecinātu sevi kardioloģijas jomā.

Aktuālā informācija par pulciņa sēdēm un citām gaidāmajām aktivitātēm, tiek regulāri ievietota un atjaunota pulciņa Facebook lapā.

Kontaktinformācija


Pulciņa e-pasts: kardioszpatgmail[pnkts]com

Pulciņa vadītājs