Pārlekt uz galveno saturu

RSU neiroloģijas un neiroķirurģijas studentu zinātniskais pulciņš darbojas ar mērķi rosināt ikviena neiroloģijas vai neiroķirurģijas entuziasta teorētiskās un praktiskās iemaņas, piedaloties dažādās aktivitātēs. Ja vēlies pārliecināties, vai neirozinātnes ir tavs nākotnes lauciņš, droši pievienojies mūsu pulciņam!

Neiroloģijas un neiroķirurģijas studentu zinātniskais pulciņš apvieno tos studentus, kuru kaislība ir neirozinātne. Mēs pulciņā diskutējam gan par akūtām ķirurģiskām situācijām, gan arī par komplicētiem neiroloģiskiem gadījumiem, kas prasa erudīciju un klīnisko domāšanu. Vairums sēžu ir teorētiskas, kurās studenti uzstājas ar pašu veidotām prezentācijām par kādu no mūsdienās aktuāliem jautājumiem neiroloģijā vai neiroķirurģijā. Teorētiskās sēdes organizējam ar klīnisku ievirzi – veidojam prezentācijas par dažādām diagnostikas un ārstēšanas metodēm un demonstrējam klīniskos gadījumus. Šādi tiek trenētas studentu prasmes meklēt zinātnisko literatūru, apkopot svarīgāko informāciju, sagatavot prezentācijas, uzstāties auditorijas priekšā, kā arī iesaistīties diskusijās, attīstot analītisko domāšanu. Demonstrētos ziņojumus pēc sēdes ievietojam interneta vietnē, kas pieejama visiem RSU studējošajiem.

Pulciņa organizētajās praktiskajās sēdēs apskatām dažādus pacientus, izskatām klīniskos gadījumus un apgūstam pacientu neiroloģisko izmeklēšanu. Katrā pulciņa sēdē piedalās attiecīgās jomas speciālists, kurš ir gatavs iesaistīties dažādās diskusijās par konkrēto tēmu pēc studentu sagatavoto ziņojumu demonstrēšanas.

Viens no pulciņa galvenajiem mērķiem ir veicināt studentu iesaisti zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Dalība pulciņā sniedz iespēju iesaistīties visdažādāko darbu izstrādē, un galvenais ir nebaidīties un izrādīt iniciatīvu! Studentu zinātniskie pulciņi bieži vien ir pirmais solis, lai izmēģinātu savus spēkus zinātnē un iegūtu pieredzi dažādu darbu veidošanā. Pērn neiroloģijas un neiroķirurģijas pulciņa biedri aktīvi iesaistījās zinātnisko darbu veidošanā, izstrādājot  interesantus darbus, kas tika demonstrēti ne tikai ikgadējā RSU Starptautiskajā studentu konferencē, bet arī ārpus Latvijas – Horvātijā, Serbijā u. c. Šogad latiņa jāceļ vēl augstāk, arvien vairāk iesaistoties zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanā, attīstot pulciņa darbību un paplašinot savu redzesloku. Ik gadu iesaistāmies arī RSU Studējošo pašpārvaldes rīkotajās debatēs, kas ir vēl viena iespēja iegūt pieredzi zinātnē.

 Īpašs notikums neiroloģijas un neiroķirurģijas pulciņa un visu medicīnas studentu dzīvē ir ikgadējā olimpiāde Zelta āmuriņš, kurā godalgoto vietu ieguvēji saņem ne tikai akadēmiskas priekšrocības, bet arī iespēju apmeklēt izglītojošus pasākumus Latvijā vai ārzemēs.

Varbūt tieši tu būsi nākamais neirozinātņu guru? Nestāvi malā un iesaisties neiroloģijas un neiroķirurģijas studentu zinātniskajā pulciņā! Šī ir tava iespēja! Kopā mums izdosies!

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs