Pārlekt uz galveno saturu

Pediatrijas pulciņš apvieno visus, kuriem rūp bērni un viņu veselība.

Akadēmiskā gada laikā katru mēnesi pulciņa biedri un apmeklētāji sanāk kopā teorētiskajās sēdēs, kas aptver dažādas pediatrijas apakšnozares. Mūsu mērķis ir iegūt padziļinātu izpratni par slimību diagnostikas un ārstēšanas taktiku, kā arī problēmjautājumu veiksmīgu risināšanu. Sēdēs pulciņa biedri prezentē zinātniskās literatūras apskatu par attiecīgo tēmu un salīdzina to ar reālu klīnisku piemēru.

Sadarbojamies ar citiem studentu zinātniskajiem pulciņiem un rīkojam kopsēdes. Vienu reizi semestrī tiek organizēta praktiskā sēde, kura norisinās RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kur tiek izspēlētas klīnisko situāciju simulācijas vai pulciņa biedri kopā apmeklē kādu ar bērnu veselību saistītu medicīnas iestādi, lai gūtu padziļinātas zināšanas par konkrēto apakšnozari.

Dalība pediatrijas pulciņā sniedz studentiem iespēju un nepieciešamo atbalstu, lai izstrādātu pētniecisko darbu. Vēlamies, lai ikviens studējošais atrod piemērotu speciālistu, kurš ir ieinteresēts sadarboties.

Reizi gadā dodamies izbraukumā – apciemojam reģionālās slimnīcas, lai iepazītu pediatrijas profila nodaļas un darba iespējas reģionos, kā arī viesojamies pie pediatrijas entuziastiem tepat, kaimiņos – Lietuvā. Ikgadēja tradīcija ir pediatrijas pulciņa rīkotā olimpiāde Pediatru cīņas, kas ir lielisks izaicinājums visiem medicīnas studentiem. Tā ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas āķīgos jautājumos un demonstrēt prasmes praktiskos uzdevumos.

Pulciņš aktīvi iesaistās dažādu pasākumu tapšanā – kopā ar Latvijas Pediatru asociāciju organizējam Starptautiskajai Bērnu veselības dienai veltītu konferenci studentiem un nozares speciālistiem. Iesaistāmies arī RSU rīkotajā Jauno mediķu akadēmijā. “Veselības stundiņas” ietvaros pulciņa aktīvisti ar aizrautību vada izglītojošas nodarbības Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientiem un viņu vecākiem. No 2018. gada pulciņš aktīvi piedalās akcijas Zinošs un drošs tapšanā – tas ir sabiedrību izglītojošs pasākums bērniem un viņu vecākiem, kas ik gadu pulcē arvien plašāku interesentu loku. 

Ar aktuālāko informāciju var iepazīties pulciņa Facebook lapā.

Kontaktinformācija


Grupas e-pasts: pediatrijaspulcinsatgmail[pnkts]com

Pulciņa vadītājs