Pārlekt uz galveno saturu

Ginekoloģijas un dzemdniecības studentu zinātniskais pulciņš

Studentiem, kurus saista dzemdniecības un ginekoloģijas nozare, ir iespēja kļūt par ginekoloģijas un dzemdniecības studentu zinātniskā pulciņa biedriem un apmeklētājiem.

Studenti reizi mēnesī tiekas pulciņa teorētiskajās sēdēs, kurās prezentē pašu sagatavotās prezentācijas par aktuālām tēmām. Teorētiskajās sēdēs studenti paplašina savas zināšanas un gūst pieredzi, uzstājoties auditorijas priekšā. Sēdēs piedalās arī pulciņa mentore dr. Ināra Miltiņa un viesmentors, atbildot uz jautājumiem un sniedzot vērtīgus komentārus.

Pulciņa praktiskajās sēdēs biedriem ir iespēja apgūt specialitātei nepieciešamās iemaņas. Praktiskajās sēdēs Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā tiek izmantotas mulāžas un simulatori (piemēram, ginekoloģiskās laparoskopijas) ķirurģisko prasmju un dzemdību vadīšanas iemaņu apguvei. Studentiem ir iespēja viesoties arī klīnikās, kur to vadītāji sniedz detalizētāku ieskatu nozarē, kā arī neliedzot zināšanas, atbildot uz studentu jautājumiem.

Pulciņa biedri un apmeklētāji papildus piedalās Rīgas Stradiņa universitātes organizētajos pasākumos kā Veselības nedēļa, Jauno mediķu akadēmija, Zinātnes nedēļa, kā arī dodas izbraukumā uz kādu no Latvijas reģionālajām slimnīcām. Pulciņam ir cieša sadarbība ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju un Dzemdniecības un ginekoloģijas katedru.

Kā viens no galvenajiem studentu zinātniskā pulciņa uzdevumiem ir veicināt zinātnisko darbu izstrādi. Pērn pulciņa ietvaros izstrādātie zinātniskie darbi tika aizstāvēti starptautiskās konferencēs ar ļoti labiem panākumiem un godalgotām vietām. Katra studiju gada beigās norisinās arī pulciņa olimpiāde Zelta spogulis, kurā iespējams pārbaudīt savas zināšanas. 

Pulciņa tikšanās vieta un laiks tiek publicēta pulciņa Facebook lapā, kā arī nosūtīta elektroniski pulciņa biedriem.

Kontaktinformācija


Pulciņa e-pasts: ginekodzemdniecibaspulcinsatgmail[pnkts]com

Pulciņa vadītāja