Pārlekt uz galveno saturu

Medicīnisko simulāciju studentu zinātniskais pulciņš

Medicīnisko simulāciju pulciņš ietver pētījumus medicīnisko simulāciju nozarē, kas nodarbojas ar izglītību un praktiskajiem treniņiem dažādās medicīnas jomās.

Pulciņa biedriem ir iespēja piedalīties gan teorētiskajās sēdēs, kurās apgūst medicīnisko simulāciju izveides pamatus un veido simulāciju scenārijus, gan praktiskajās sēdēs, kurās izveidotos scenārijus pulciņa biedri īstenos praktiski, pielietojot RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā esošo simulāciju aprīkojumu, veiks pētījumus, izmantojot izstrādātos un praktiski atstrādātos scenārijus, kā arī sagatavos zinātniskās publikācijas par veiktajiem pētījumiem pulciņa mentoru vadībā.

Apmeklētājiem ir iespēja piedalīties teorētiskajās sēdēs, kurās apgūst zinātniski pētnieciskā darba un simulāciju izveides pamatus, ka arī saņem atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem.

Sēžu vieta, laiks un tematika, kā arī aktuālā informācija tiek publicēta pulciņa Facebook grupas lapā.

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs