Pārlekt uz galveno saturu

Traumatoloģijas studentu zinātniskais pulciņš

Traumatoloģijas un ortopēdijas pulciņš ir struktūra un vieta, kurā tiekas šīs nozares entuziasti – gan jaunāko, gan vecāko kursu Medicīnas fakultātes studenti ar interesi un vēlmi padziļināti apgūt traumatoloģiju un ortopēdiju no teorētiskās un praktiskās puses. Pulciņa galvenais mērķis ir veicināt un paplašināt ikviena traumatoloģijā un ortopēdijā ieinteresēta studenta teorētisko bāzi, kā arī praktiskās iemaņas. Pulciņa sēžu laikā iespējams iepazīties ar informāciju, sākot no vienkārša lūzuma ārstēšanas līdz smalkām rekonstruktīvām niansēm.

Traumatoloģijas un ortopēdijas pulciņa sēdes notiek vienu reizi mēnesī RSU Ortopēdijas katedras telpās Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā Rīgā, Duntes ielā 22. Akadēmiskā gada katrā semestrī tiek rīkota praktiskā sēde, kurā iespējams apgūt imobilizāciju, locītavu kustību apjoma mērīšanu, ķirurģisko šuvju uzlikšanas tehniku, kā arī kaulu osteosintēzi. Iepriekšējos gados šīs sēdes ir saistījušas vislielāko studentu uzmanību, jo, kā jau šai specialitātei pienākas, te iespējams ļoti daudz lietu veikt praktiski. Teorētisko sēžu laikā tiek apskatītas tēmas, sākot no pašiem traumatoloģijas un ortopēdijas pamatiem, līdz sarežģītiem klīniskiem gadījumiem mūsu vecāko kolēģu izpildījumā. Pavasara semestrī notiek olimpiāde, kura ikvienam sniedz iespēju pierādīt savas zināšanas traumatoloģijā un ortopēdijā. Pulciņā tiek prezentēti studentu veiktie zinātniskie pētījumi, kas nereti pārtop par pēdējo kursu studentu zinātniski pētnieciskajiem darbiem.

Papildus SZP aktualizē ar nozari saistītas konferences, kursus un citus pasākumus, sniedzot iespēju aktīvākajiem studentiem tos apmeklēt.

 

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs

Arnis Birze
Traumatoloģijas un ortopēdijas SZP vadītājs
arnis.b12 [at] gmail.com