Pārlekt uz galveno saturu

Ģenētikas pulciņš ir domāts visiem, kas ieinteresēti ģenētikā un molekulārajā bioloģijā. Pulciņš dod iespēju uzstāties un papildināt zināšanas par jaunākajiem pētījumiem ģenētikā, kā arī ģenētikas pielietojumu klīniskajā praksē.

Gadā notiek vismaz 6 sēdes. Tiek organizētas praktiskās sēdes, kurās tiek iegūtas papildus iemaņas saistītas ar molekulāro ģenētiku, klīnisko un ģenētisko diagnostiku. Notiek arī izbraukuma sēdes uz dažādām iestādēm (pēdējos gados- iVF Rīga, LVBMC u.c.). Galvenie virzieni un tēmas, uz kurām vērsta pulciņa darbība:

  • Ģenētisko mehānismu padziļināta apguve un izpratne

  • Ģenētikas jaunākie pētījumi un terapijas iespējas;

  • Ģenētiskās izmeklēšanas metodes;

  • Onkoģenētika;

  • Farmakoģenētika;

  • Retas ģenētiskās slimības u.c.

Pulciņā iespējams arī izstrādāt zinātnisko darbu RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskajā laboratorijā. Zinātniskā darba tēmu var izvēlēties no piedāvātajām vai nākt ar savu ideju.

Galvenais – nebaidīties piedalīties, jo, ja kaut kas nebūs skaidrs, mēs visu paskaidrosim un palīdzēsim!

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs