Pārlekt uz galveno saturu

Ģenētikas pulciņš ir domāts visiem, kas ieinteresēti ģenētikā un molekulārajā bioloģijā. Pulciņš dod iespēju uzstāties un papildināt zināšanas par jaunākajiem pētījumiem ģenētikā, kā arī ģenētikas pielietojumu klīniskajā praksē.

Gadā notiek sešas sēdes, no kurām vismaz viena ir praktiskā sēde, kas notiek RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskajā laboratorijā. Praktiskajā sēdē studentiem ir iespēja pašiem sev veikt ģenētiskās analīzes (piemērām, pārbaudīt biežāko ģenētisko slimību izraisošās mutācijas). Pulciņā iespējams arī izstrādāt zinātnisko darbu RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskajā laboratorijā. Zinātniskā darba tēmu var izvēlēties no piedāvātajām vai nākt ar savu ideju.

Galvenais – nebaidīties piedalīties, jo, ja kaut kas nebūs skaidrs, mēs visu paskaidrosim un palīdzēsim!

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs