Pārlekt uz galveno saturu

Mikrobioloģijas studentu zinātniskais pulciņš ir izveidots 2017. gadā ar mērķi ne tikai apvienot studējošos ar padziļinātu interesi mikrobioloģijas specialitātē, bet arī sniegt un apmeklētāju vidū popularizēt jaunāko informāciju, kas klīniskajā praksē būs noderīga katram topošajam ārstam.

Pulciņa sēdēs tiks apspriestas tādas tēmas kā jaunākās vakcīnas, to nozīme slimību profilaksē, cilvēka imunitātes un mikrofloras nozīme dažādu slimību izcelsmē, mikroorganismu antibakteriālās rezistences veidošanās, tās novēršana u. c.

Pulciņa ietvaros studentiem ir iespējas noklausīties kolēģu veidotās prezentācijas par mikrobioloģijas aktuālajām tēmām, piedalīties diskusijās, uzdodot jautājumus arī sertificētam speciālistam. Studenti varēs arī paši izzināt, atrast datus par kādu medicīnas mikrobioloģijas problēmu, ko izklāstīt pulciņa sēdē. Katrs pulciņa biedrs var piedalīties zinātniski-pētnieciskā darba izstrādē, izmantojot RSU Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras laboratorijas.

Pulciņa praktiskās sēdes notiks vienu reizi mēnesī, ir plānotas arī vairākas praktiskās sēdes, kur biedriem būs iespēja patstāvīgi kultivēt un identificēt pētāmo mikroorganismu.

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs