Pārlekt uz galveno saturu

Fizioloģijas studentu zinātniskais pulciņš

Fizioloģijas pulciņš apvieno studentus, kuri vēlas padziļināt savas zināšanas cilvēka fizioloģijā un aplūkot cilvēka homeostāzes regulāciju dažādos līmeņos. Pulciņa vīzija ir, aplūkojot normālās cilvēka fizioloģijas regulācijas mehānismus, veicināt slimību patofiziloģisko mehānismu izpratni, veidojot tiltu starp fizioloģiju kā medicīnas pamatdisciplīnu un klīnisko medicīnu.

Prezentējot interesējošās tēmas teorētiskajās sēdēs, pulciņa biedriem ir iespēja padziļināt savas zināšanas konkrētajā jautājumā. Pēc prezentācijas notiek diskusija, kurā var iesaistīties visi klātesošie, savukārt pieredzējis mentors sniedz komentārus un novērtējumu.

Pulciņa praktiskajās sēdēs tā biedri praktiski iepazīstas ar dažādām fizioloģisko parametru reģistrēšanas metodēm un ierīcēm. Studiju gada beigās plānota fizioloģijas olimpiāde.

Studenti laipni aicināti veidot zinātniskos darbus sadarbībā ar Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedru, meklēt problēmjautājumus un sekot novitātēm šajā nozarē!

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs